LELKIPÁSZTOR

Nt. FÁBIÁN LAJOS

Született, 1938- Szeptember 21-én Noszlopon, Magyarországon. Keresztény családban nőtt fel, ahol már gyermekkorában megtanúlt  emberszerető lenni  szülei hitbeli és  keresztényi példamutatásuk által.
1956-ig Budapesten élt és tanúlt.  Rendszeresen a Szabadság Téri templomba járt, néha a Kálvin Téri gyülekezetbe is ellátogatott.  1956 novemberében elhagyta Magyarországot.   Mint fiatalember, tele volt reményekkel és nagy tervekkel.   A határ-on küzdelmes körülmények között átjutott Austriába és akkor tapasztalta meg igazán Isten gondviselését.  Ekkor fogadalatmat tett szivében Istennek, hogy szolgálni fogja.
1957 áprilisában Kandába, Vancouver városába érkeztt.   1960-ban elvégezte az Electro Technikát, de állás nélküli maradt az inflaáció végett.  5 éves további tanulmányai után 1968-ban elvégezte az Üveg-Technikát.
1971-ben élettársat választott, Erzsébetet aki budapesti születésü. Két gyermekkel áldotta meg őket az Úr, Mónikával és Rózsikával.
1985 tavaszán nagyon váratlanúl felesége, Erzsébet korházba került.  Egészségi állapota nagyon kritikus volt.  Ekkor döbbent arra, hogy milyen fontos szerepet töltött be felesége az életében és milyen sok áldásban részesült idáig általa.  Most hirtelen Isten beleszólt az életébe és megállította.  Ettől a ponttól kezdve élete célja megváltozott. Fogadalmat tett, hogy szivből és lélekből  Krisztust szolgálatába áll egy életen át.  Ekkor érezte az elhivatást, a  lelkészi szolgálatra.  Ezt követően 1985-ben beiratkozott a nyári tanfolyamra a  Regent College-ba theologiai tanulmányokra.  1988-91 ezzel párhuzamosan végezte el a Bachelor of Art felé tanulmányokat a University of BC.
Közben a VST –n Presbiteriánus eredetü theologiát is tanúlt. Majd a Regent College Christian Studies tanszakán folytatta tanulmányait.  1994-ben mesteri fokozatot nyert.
1995 szeptemberén Ligonier-ben (PA, U.S.A.) a Bethlen Otthon templomában, ünnepélyes keretek között Kézrátételes Felszentelésben, lelkészi kibocsájtást kap Ft. Fórró Sándor Püspök,  két állománybeli és három nyugalmazott Püspök valamint, három esperes által.
Isten kegyelméből 1996 májusában a Vancouveri Független Református Egyház meghívja lelkészének.
“Meg kell valljam feleségemmel együtt, hogy az idiág vezető út nehéz és küzdelmes volt.  De lelkünk alázatos, s szívünk tele van hálával és boldogsággal Isten felé, mert Ő vezetett bennünket és hűségesen velünk volt.  Istenek legyen minden dicsőség és dicséret!”