AZ EGYHÁZ TÖRTÉNETE

1996-ban egy kb. 30 tagu kis, magyar csoport alakult meg Nt. Fábián Lajos vezetésével, akik rendszeres házi bibliaórákra jártak. Nagyrésze már évek óta semmilyen vallási közösségben nem vett részt és nagyon hiányzott a hitélet gyakorlása, elhatározták; gyülekezetet alapítapítanak, ahol zavartalan áhitattal szolgálhatják az Úrat.

1996 Április 7-én terítettük meg előszőr az Úr Asztalát a Vancouveri Független Magyar Reformáus Egyházban. Egy Holland hátterü gyülekezet engedte át a templom használatát Istentiszteleti alkalmakra. Azóta is itt tartjuk Istentiszteletüket minden Vasárnap és Ünnepnap déli 12 órakor. Azért itt, mert saját templomunk nincs! Pedig nagy szükség lenne rá. E végett egy Templom Alap-ot hoztunk létre.
A VANCOUVERI MAGYAR REFORMÁTUS EGYHÁZ

1996-ban megalakult a Vancouveri Magyar Református Egyház. Az első megnyitó Istentiszteletün-ket április 7-én, Húsvét vasárnapján tartottuk meg. Erre az ünnepélyes alkalomra megterítettük az Úr asztalát. Isten iránti mélységes hála és köszönet töltötte be szívünket azért, hogy kedves magyar testvéreinkkel együtt vehettünk részt az úrvacsoraosztásban.

Ez a gyülekezet a Szentlélek vezetése által, néhány magyar testvérünk hitből fakadó imádsága és áldozatos munkája nyomán valósult meg.

Elhivatásunkat hitünk és nemzeti öntudatunk kettős kötődése tudatában végezzük szeretetben és gyülekezeti együttműködésben. Továbbá felkaroljuk magyar testvéreinket, az egyedülállókat és az elhagyottakat. Lelki erősítést és vigasztalást adunk betegeinknek és akiknek szívük megtört, vagy reménytelenségben élnek.

Az Evangélium tiszta üzenetét hírdetjük azoknak, akik szomjúhozzák Isten Igéjét. Nagy missziói szolgálat ez, de Istentől az ígén keresztül kapjuk ezt az erősítést és biztatást: “Istennél minden lehetséges” .(Máté 19:26)

Köszönetet mondunk minden kedves testvérünknek, akik bármilyen módon hozzásegítettek gyülekezetünk megalakulásához. Isten áldását kérjük istentiszteleteinkre, melyeket minden vasárnap déli 12 órai kezdettel tartunk a Hope Reformed Church helységében. (Holland Református Egyház): 900 East 19th Avenue (2 block-ra a Magyar Kulturális Egyesülettől, St. Catherines és 19th Avenue sarok). Mindenkit szeretettel várunk felekezeti különbségre való tekintet nélkül. Azért imádkozunk, hogy sokan találhassanak lelki otthont ebben a közösségben. Isten szeretete és békessége legyen velünk mindenkor.

Lelkipásztorunkat: Nt. Fábián Lajos és a gyülekezet presbiterei ünnepélyes beiktatására 1996 május 26-án került sor. Ez alkalommal először szolgált Vancouverben az Amerikai Magyar Református Egyház püspöke, Ft. Forró Sándor püspök úr. Isten kegyelméből telt házzal ünnepeltünk gyülekezetünk tagjaival és barátaival együtt.


Mi indokolja a saját templom létrehozását?

Miért van szükség templomalap gyüjtésre Vancouverben? Ez a fontos kérdés foglalkoztatja a gyülekezetünk minden tagját.

Nincs saját templomunk. Ahogy gyülekezetünk tagsága növekszik lélekben, annál jobban érezzük hiányát annak hogy nincs kellő helységünk gyülekezeti szolgálatokra. A templomban töltött időnk megszabott, és mindenben kötöttek vagyunk. Elsősorban saját gyermekeinknek, unokáinknak, fiataljainknak nem tudunk helységet biztosítani ebben a templomban ahhoz, hogy kellő képpen foglalkozunk velük. Az idősebb személyeknek nem tudunk megfelelő támogatást nyujtani, de ahogy segíteni szeretnénk időseken, az egyedül állókon, ujonnan érkezett emigránsokon. Mindezt nemcsak szavakkal, lelki tanácsokon keresztűl, hanem cselekedettel is. Legyen ez egy hetenkénti közös találkozás a templomhelységben, ahol jól érezhetnék magukat, Magyar videót vetítenénk számukra, vagy csak egy baráti találkozás, kávé, tea mellett a mindennapi gondok megbeszélése.

A másik nagy probléma, a gyülekezeti alkalmak megrendezése. Gondoljunk csak arra amikor Bazárt rendezünk, vagy készülünk a Jubileumi alkalomra. Gyülekezetünk Női Köre milyen sok áldozatot tesz a Magyar ház használatáért. A helység bérelése vagy akár a bérleti díj ledolgozása komoly összegget és fáradságos munkával jár, annak ellenére, hogy kezdő gyülekezet vagyunk.

A harmadik döntő pont, amiért gyüjtünk, A nagy lelki cél itt áll előttünk; hogy tudjuk missziói szolgálatunkat kellőképpen betőlteni, ha nincs saját templomunk? Hogy tudunk Magyar testvéreinknek lelki otthont nyujtani az egyházunkban, ha nincs megfelelő helységünk; arra, hogy növekedni tudjunk. A lelki vágyunk az evangélium üzenetét eljuttatni népünknek, hogy megtudjunk maradni keresztyén hitünkben, Krisztus szeretetének szolgálatában.

Ezek az aggodalmak, nehézsgek, megmaradásunk jövője, vezették gyülekezetünk tagságát és vezetőit arra azépitő előrelátásra, hogy az alső lépésünk az volna, hogy közösen, egy szivvel, egy lélekkel induljon el gyülekezetünk minden tagja templom alap gyűjtésre és egy nap eljutni, hogy Isten kegyelméből saját templomunk legyen szülőfőldünktől távól, Vancouverben az itteni Magyaroknak. Most ez alelkesedés él bennünk. Az a nagy kérdés, hajlandók vagyunk e áldozatot hozni közösen, Isten nevének és népünknek? Segítségünkre jöttök e kedves testvéreink ebben a nagy Magyar misszióban imával, anyagi áldozattal, és testvéri szeretettel?

Ha igen, adományaitokat kérjük erre a címre sziveskedjenek küldeni:

Hungarian Reformed Church of Vancouver
7159 McKay Ave. Burnaby, BC V5J 3S6 Canada

Egyházunk rövid történetében dötő fontosságúnak tartjuk kiemelni hová tartozásunkat:

1997-ben hivatalosan csatlakoztunk és tagjává is váltunk a Magyar Református Egyház Nyugati Egyház Megyének, melynek zsinati székhelye Ligonier, PA. AMERIKA.

A Vancouveri Független Magyar Református Egyház a Magyarországi anyaegyház törvényeit figyelembevéve müködik. Vallásgyakorlása is azonos az Ó-hazaival.